Personale

Leder, Jeanette Elisabeth Jakobsen, på 37 timer

Social og Sundhedsassistent, Mia Dahlsen, på 37 timer

3 ansatte i fleksjob

1 ansat i skånejob

Derudover er hverdagen præget af praktikanter i afklaringsforløb – og praktikanter i virksomhedspraktik.

Samfundtjenere.

Der er også faste frivillige tilknyttet Fristedet, der hver dag yder et stort stykke arbejde.

At være frivillig på Fristedet betyder at du kan byde ind med lige præcis de antal timer du har lyst til, samt det du gerne vil bidrage med. Du må aldrig tøve med at kontakte os. Ildsjæle er kærkommen hos os.

Er du interesseret i at være en del af vores team, kan du tage kontakt til Jeanette Elisabeth Jakobsen på mobil (27 96 39 70) eller mail (sindfristedet@mail.dk).