Formål

AT have en funktion som fristed for mennesker med psykiske og sociale udfordringer.

AT skabe forudsætninger for, at brugerne kan udvikle selvtillid – og gennem hjælp til selvhjælp, at inspirere til større uafhængighed og lyst til at give sig i kast med egne ønsker og behov.

AT skabe forudsætninger for at brugerne kan deltage i aktiviteter, i og udenfor Fristedet, for således at give brugerne mulighed for at opretholde og/eller forøge kontaktfladen til det omgivende samfund.

AT skabe rammer, hvor brugerne har mulighed for at tage et medansvar for de daglige gøremål, – såsom madlavning, indkøb, rengøring, initiativtager til aktiviteter o.l.

AT skabe mulighed for, at den enkelte bruger kan udvikle egne ressourcer i trygge og kendte rammer.