Bestyrelsen

Formand (udpeget af Landsforeningen Sind Regionen): Orla Annexgaard

Brugervalgt næstformand: Jacob Smith

Brugervalgt medlem: Carsten Knuthsen

Brugervalgt medlem: Lissi Prilvang

Brugervalgt supplant: John Christensen

Fra Viborg kommune: Jane Aslaug

Fra Viborg kommune: Åse Kubel Høeg