Bestyrelsen

Formand (udpeget af Landsforeningen Sind Regionen): Orla Annexgaard

Brugervalgt næstformand: Karen Marie Larsen

Brugervalgt medlem: Jacob Smith

Brugervalgt supplant: Lissi Prilvang

Fra Viborg kommune: Jane Aslaug

Fra Viborg kommune: Åse Kubel Høeg

Suppleant: Søren Jensen